A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐI HỌC VÀ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN (2022)

THÔNG BÁO: THỜI GIAN ĐI HỌC VÀ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN (2022)

UBND HUYỆN KỲ ANH   TRƯỜNG TH KỲ PHONG

 

Số 01/TB-TH                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kỳ Phong, ngày 06 tháng 02 năm 2022.

 

 

THÔNG BÁO

THỜI GIAN ĐI HỌC VÀ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH

SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN (2022)

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHONG THÔNG BÁO

 Thực hiện Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng dịch bệnh trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Trường Tiểu học Kỳ Phong thông báo cho phụ huynh học sinh được biết:

Học sinh trở lại trường học vào ngày 08/02/2022 (tức ngày 08/01/ Nhâm Dần). Các lớp học theo thời khóa biểu đã phân công:

+ Học buổi sáng gồm các lớp: 1A, 1C, 1D, 2B, 2D, 3A, 3C, 4B, 4D, 5A, 5C, 5E

+ Học buổi chiều gồm các lớp: 1B, 1E, 2A, 2C, 2E, 3B, 3D, 4A, 4C, 4E, 5B, 5D

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, các tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện 5K, khai báo y tế khi đến trường.

Học sinh và phụ huynh các cá nhân đảm bảo An toàn giao thông. Trân trọng!

   

                                                                                                           T.M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                Nguyễn Tiến Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết