A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC: 2022 – 2023

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

UBND HUYỆN KỲ ANH   TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHONG

 

 

Số  01/TB-TH                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Kỳ Phong, ngày  28 tháng 07 năm 2022.

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHONG THÔNG BÁO

 

 Thực hiện công văn số 146/PGDĐT-TH ngày 30/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Anh về  việc Hướng dẫn tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Kỳ Phong thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau:

  1. Đối tượng:  con em sinh năm 2016 (6 tuổi): 

2. Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 08 tháng 08 năm 2022.

3. Địa điểm: Văn phòng trường Tiểu học Kỳ Phong, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong.

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi

- Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ)

- Bản sao hộ khẩu có công chứng hoặc bản chính (để đối chiếu).

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) gồm: Giấy chứng nhận con hộ nghèo, cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật, trợ cấp xã hội…. (bản phô tô công chứng)

Nhà trường kính mong các phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tham gia tuyển sinh đầy đủ và đúng thời gian.

                                                                                                               T.M NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                    Nguyễn Tiến Hà


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Kỳ Phong
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết